چه کسی ترمز بیگ رامی را می کشد؟ رونی کلمن: هیچکس!

sshot 111

رونی کلمن پُرافتخارترین بدنساز حرفه‌ای جهان که بسیاری حتی او را بهترین بدنساز تاریخ می دانند، اخیرا در مصاحبه ای به این سوال که، چه کسی میتواند بیگ رامی را در مسیر سومین قهرمانی المپیا به چالش بکشد، گفته:

برای بار سوم می گویم، هیچکس! بیگ رامی تنها در صورتی می تواند مغلوب شود که خودش از نظر کات و جزئیات شرایط خوبی نداشته باشد. من اصلا روزی را نمی بینم که رامی با شرایط بدی روی استیج بیاید، چرا که او با آدم های درستی کار می کند. تا وقتی چد نیکولز تغذیه بیگ رامی را کنترل می کند و تمریناتش زیر نظر دنیس جیمز است، من تصور می کنم هیچکدام از رقبایش شانسی برای شکست دادن او ندارند!