qwe

محسن پیری رییس کمیته فیزیک گفت : مسابقات جوانان فیزیک در رده سنی ۱۶ تا ۲۳ برگزار می شود؛ بله درست خواندید ۱۶ سال!!!!؟؟؟؟ و این یعنی فاجعه اندر فاجعه!

شاید نیاز به توضیح نباشد که بگوییم ورزشکاری که ۱۶ سال باشد و بدن مسابقه ای برای خودش ساخته باشد یعنی از ۱۳ چهارده سالگی بصورت جدی به این ورزش ورود کرده و حتی شاید وارد فاز دارویی هم شده و این اسمش یعنی فاجعه؛ کاهش سن دارویی!

فدراسیون بدنسازی شعار ورزش پاکش گوش فلک را کر کرده و دائم شعار "ما پاک ترینم!" سر می دهد و دیگر تشکیلات را مذمت و محکوم می کند، اما حالا به جای اینکه سن قهرمانی را بالا بکشد، رسما پایین کشیده!! پارسال برای مسابقات جوانان حداقل سن ۱۸ سال تعیین شده بود، اما حالا ۱۶ سال؛ دقیقا برعکس شعاری که سر می دهند!

آقای نصیرزاده کجا بدین شتابان! با کاهش سن قهرمانی دنبال چه هدف و مقصدی هستید؟ نکند دارید فرهنگ سازی می کنید که یک بچه ۱۶ ساله را به عنوان استعداد به دنیای بدنسازی معرفی کنید!؟ اصلا مگر قرار است جوانان را به مسابقات آسیایی اعزام کنید که حال انتخابی اش را گذاشتید؟ مگر پارسال که انتخابی جوانان گذاشته بودید برترین ها به عضویت تیم ملی در امده بودند به مسابقات برون مرزی اعزام شده بودند!؟

آقایان فدراسیون نشین تا دیر نشده بساط مسابقات ۱۶ ساله ها را برچیند که این خیانت است نسبت به نسل نوجوان!