اسکنر سه بعدی بدن

اسکنر سه بعدی بدن دستگاهی جهت بررسی تغییر حجم و اندازه ها و سنجش معیارهای سلامتی بدن در طول یک دوره تمرینی یا برنامه رژیمی است.

این دستگاه همانند آینه ای سه بعدی در خدمت شما قرار میگیرد تا بتوانید در هر لحظه بدن خود را ارزیابی کنید و تغییرات را بررسی کنید.

ویژگی ها:

  • اسکن سه بعدی بدن
  • اندازه گیری درصد چربی و نواحی تجمع
  • اندازه گیری درصد عضلات
  • اندازه گیری سایز به صورت سه بعدی
  • اندازه گیری درصد آب بدن

در اسکن سه ‌بعدی با استفاده از سنسورهای مادون قرمز جزئیات بدن بررسی می شود و سنسورها یک مدل سه بعدی از بدن ارائه می دهند. در بعضی از مدل ها فرد روی یک صفحه چرخشی به مدت چند دقیقه می ایستد در حالیکه سنسورها بدن را آنالیز می کنند. و در بعضی دیگر از مدل ها سنسورهایی استفاده می شوند که اطراف بدن فرد می چرخند. سپس از طریق محاسبات دستگاه، درصد چربی بدن بر اساس فرم بدن تخمین زده می شود. از این لحاظ اسکن سه بعدی شبیه اندازه گیری محیط بدن است با این تفاوت که در این روش اطلاعات بیشتری در اختیار قرار می گیرد.

شعب تن پویان مجهز به دستگاه آنالیز سه بعدی بدن است و آماده خدمات به کلیه ورزشکاران عزیز می باشد.

با استفاده از این دستگاه می توان با علم کامل به بدن برای ان برنامه ریزی کرد و دقیق تر کار کرد.