از کجا بدانیم کمبود وزن داریم؟
از کجا بدانیم کمبود وزن داریم؟
از کجا بدانیم کمبود وزن داریم؟ کمبود وزن به معنای داشتن شاخص توده‌ی بدنی (BMI) زیر 18.5 است. تخمین زده می‌شود که این عدد، کمتر از مقداری است که برای داشتن بدنی سالم نیاز است. در مقابل، عدد بیش از 25 به عنوان اضافه وزن و عدد بیش از 30 چاق محسوب می‌شود. برای محاسبه شاخص توده بدنی (BMI) و محاسبه کالری موردنیاز روزانه (BMR) از لینک‌های زیر استفاده کنید: محاسبه آنلاین BMI (شاخص توده بدنی) محاسبه BMR (متابولیسم پایه)