اصفهان، شهرک امیر حمزه، کندرو اتوبان شهید میثمی، جنب شهرداری منطقه 13 و کوثر6، مجموعه ورزشی پردیس

تلفن تماس: 03132358414